Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit

Apotheek Lien Rijckaert BV

Oude Staatsbaan 74
9930 Lievegem (Beke)
09/372.57.07
info@apotheekrijckaert.be

BE0808.285.756

APB 448004

Artikel 2 – Diensten/producten

De artikelen die te koop worden aangeboden op deze webshop zijn steeds voorradig in de apotheek. Op de webshop zijn enkel cosmetica, voedingssupplementen of medische hulpmiddelen te verkrijgen. Via de webshop wordt enkel een greep uit het gamma aangeboden. Stockinfo op de website kan fouten bevatten. Pas na bevestiging van de bestelling per mail, is de verkoop afgerond.

Artikel 3 – Betaling

Betaling gebeurt via Mollie, overschrijving (BE14737026097083) of aan de kassa in de apotheek. Pas na ontvangen van de betaling worden de artikelen verzonden of afgeleverd.

Artikel 4 – Facturatie

Op vraag kan een factuur voorzien worden.

Artikel 5 – Klachten

Bij onvolledigheid van de bestelling, schade aan de producten of andere klachten met betrekken tot de verkoop, kan de klant zich wenden tot de apotheker titularis (Lien Rijckaert) op het e-mailadres info@apotheekrijckaert.be

Artikel 6 – Verwerking persoonsgegevens

Alle persoonlijke gegevens, die aan Apotheek Lien Rijckaert gecommuniceerd worden in het kader van een verkoop, worden geregistreerd in haar databestand volgens geldende GDPR wetgeving. Elk betrokken individu beschikt over een recht op toegang en verbetering. Hij/zij kan zich verzetten tegen de verwerking van deze gegevens voor direct marketing doeleinden.

Artikel 7 – Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in netwerk of verbinding van gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of ingeschakelde derden, …

Artikel 8 – Geschillenbeslechting

In geval van een geschil, zij het voor welke reden ook, zijn enkel de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van Apotheek Lien Rijckaert bevoegd. Geschillen worden worden beslecht volgens het Belgisch recht.